MTM AB
Att tänka på vid mottagande av möbler

Vägen in till möbelns plats ska vara rensad så vi inte riskerar att riva ner lampor eller andra möbler. Vi tar inget ansvar för saker som står i vägen och går sönder. Platsen där möbeln ska stå ska var förberedd så att smidig utplacering kan ske.

Observera att våra chaufförer inte alltid har möjlighet att, av arbetsmiljöskäl, ta av sig skorna vid tunga lyft. Täck därför gärna över ditt golv om de är ömtåliga och fläck-känsliga. Kontrollera att det är möjligt att frakta möbeln i hiss alternativt att det går att komma in via dörrar och trapphus.

Vintertid är det viktigt att väg/gång in till huset är framkomlig och isfri. Vägen fram till leveransadressen ska vara farbar och framkomlig.

Transportskador

Vid leverans skall godset alltid kontrolleras. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras på frakthandlingen och signeras av chaufför och mottagare. Samma förfarande gäller vid hämtning av paket / gods hos oss i vår godsutlämning.

Observera att varorna inte får förflyttas eller användas innan reklamationsärendet är slutfört samt att emballaget sparas för besiktning.

MTM Stockholms Möbeltransport är försäkrade av If. Försäkringen omfattar ersättning för skadestånd enligt gällande lagar, ansvarsregler och standardavtal som exempelvis "Lag om inrikes vägtransport" och "Alltrans 2007”.

Observera att denna försäkring i sina försäkringsvillkor samt vår skyldighet till ersättning är begränsad till 150 kr / kilo för förlorat eller skadat gods, och detta är det försäkringsskydd som ingår vid en transportbokning. Önskar ni ett fullvärdesskydd åligger det Er som godsägare teckna en egen varuförsäkring som täcker ett eventuellt överskjutande belopp.

Enligt VTL (lag om inrikes transport) så ska en synlig skada anmälas direkt, dold skada ska anmälas inom 7 dagar.